Impresszum

Webshop Magazin
Magyarország első független szakmai online kiadványa webáruházaknak
Kiadó: WebshopABC | Horváth Ferenc EV.
1171 Budapest, Csengés u. 4.
Web: www.webshopmagazin.hu
E-mail: info@webshopmagazin.hu
Tel: +36-20-481-4840
Alapító, főszerkesztő: Horváth Ferenc
fhorvath@webshopabc.hu
Fotók: stockfresh.hu, pixabay.com, saját fotók
Grafika, szerkesztés, tördelés: webshopabc.hu
Megjelenik kéthavonta
A magazin egy számának ára: 3990.-+áfa
Előfizetési díj: 11940.-/12 hónap – 6 szám (AAM számlázással)
Megrendeléssel, előfizetéssel kapcsolatos információk: www.webshopmagazin.hu
Hírdetőknek megjelenéssel kapcsolatos információk: info@webshopmagazin.hu
A magazinban található információk, tanácsok, gondolatok a szerzők és a megszólalók véleményét tükrözik.
A nyomdai és informatikai hibákért a kiadó felelősséget nem vállal.
A magazin szerzői joggal védett mű!
A magazinból idézni – a jogszabályokban részletezett lehetőségek figyelembevételével – kizárólag a forrás (“Részlet a Webshop Magazin X. számából – www.webshopmagazin.hu”) megjelőlésével megengedett. Tilos a magazin egészéről vagy annak részletéről – terjesztés céljából – digitális vagy fizikai másolatot készíteni.
Minden jog fenntartva.
Kézíratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.

Technikai adatok:

  • Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft.
  • Székhelye: Újlengyel, Határ út 12.
  • Telefon: +36 1 700 4140,
  • E-mail: info@tarhelypark.hu
  • web: http://tarhelypark.hu, e-mail: info@tarhelypark.hu)