Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

mely egységes keretbe foglalja a www.webshopmagazin.hu weboldal használatának feltételeit, a megrendelésekkel kapcsolatos információkat, szabályokat.

Jelen weboldalt (www.webshopmagazin.hu) Horváth Ferenc EV üzemelteti (a továbiakban: Szolgáltató). Felhasználók az oldal használatával, böngészésével, valamint a weboldal felületén leadott rendelésükkel elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF).

KAPCSOLÓDÓ ALOLDALAK

Az oldallal kapcsolatos Szerzői jogi kérdésekről a „Szerzői jogok”, az adatkezeléssel kapcsolatban pedig az „Adatkezelési nyilatkozat” oldalakon található bővebb információ.

AZ OLDAL CÉLJA

A webshopmagazin.hu weboldal a Webshop Magazin (a továbbiakban: Magazin) kéthavonta megjelenő szakmai magazin népszerűsítésére, értékesítésére, információs tájékoztatásra, valamint a Magazin irásainak, cikkeinek publikálására jött létre. Felhasználók az oldalon a Magazinnal valamint az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos híreket, információkat, véleményeket olvashatnak, valamint Felhasználók az oldalon rendelést adhatnak le a Magazinra.

ÜZEMELTETŐ ADATAI

 • Név: Horváth Ferenc EV
 • Bejegyezve: 2016.06.16.
 • Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 101.
 • Adószám: 67702620-1-42
 • Nyilvántartási szám: 50626300
 • Bankszámlaszáma: OTP Bank 11773030 00606778
 • Ügyfélszolgálat: info@webshopmagazin.hu
 • Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft.

A Szolgálató és a Felhasználó között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja. Szolgáltató nem részese, nem tagja semmilyen etikai kódexnek.

FOGALMAK

 • Weboldal: a www.webshopmagazin.hu domain név alatt elérhető internetes felület.
 • Magazin: olyan információs szolgáltatás, melyet Felhasználók előfizetési díj megfizetésével vehetnek igénybe, és melyet Szolgáltató a Weboldalon népszerűsít. Az előfizetési díj ellenében biztosított információs szolgáltatást (úgymint a Magazin védett oldalainak megtekintésének, az ott található tartalmak elolvasásának lehetőségét) Szolgáltató a weboldal felületén keresztül teszi online elérhetővé, de ahhoz kizárólag regisztrált előfizetők, az előfizetési díj megfizetését követően, az előfizetés érvényességének időtartama alatt férhetnek hozzá.
 • Szolgáltató: a Weboldal üzemeltetője, Horváth Ferenc EV.
 • Felhasználó: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, amely a Weboldalt böngészőjében megnyitja, a weboldal aloldalait megnyitja, megtekinti, a Magazint megrendeli, arra előfizet
 • Előfizetés: a Felhasználó által a Weboldalon keresztül a Magazinra, mint információs szolgáltatásra leadott megrendelésével létrejövő határozott idejű jogviszony, melynek keretében Felhasználó a weboldalon elérhető rendszeres kiadványok és szolgáltatások valamelyikére vételi ajánlatot tesz, mely ajánlatot Szolgáltató elektronikus visszaigazolásával fogad el.
 • Megrendelés: a Felhasználó által a Weboldalon keresztül, az ott elérhető időszakos kiadvány, termék vagy szolgáltatás valamelyikére küldött vételi ajánlat, melyet Szolgáltató elektronikus visszaigazolásával fogad el.
 • Weboldal: online, internetes felület, amely a Szolgáltató által kiadott termékek és szolgáltatások népszerűsítésére jött létre. A Weboldalon népszerűsített termékek köre: rendszeres, és időszakos, nyomtatott és elektronikus formátumú kiadványok, magazinok, könyvek, újságok, írások, publikálások, tanácsadás.

ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE, TARTALMA

Felhasználók a Weboldalon található rendszeres megjelenésű kiadványokra vételi ajánlatot tehetnek. A vételi ajánlat tartalmazza az adott kiadvány mennyiségét, valamint az előfizetési időszakát. Felhasználók vételi ajánlatát a Szolgáltató 3 munkanapon belül küldött elektronikus (e-mail) visszaigazolásával fogadja el. Az Előfizetés az előfizetés árának Felhasználó által történő kiegyenlítésével, határozott időre jön létre. A szerződés változatlan feltételekkel újraindul, amennyiben Felhasználó az Előfizetés lejáratát megelőzően, vagy azt követően előfizetési szándékát megerősíti, és az új időszakra az Előfizetés díját kiegyenlítette.

ÁRAK, DÍJAK

A Weboldalon található árak minden esetben fizetendő, végfelhasználói árak. A megrendelésekről a Szolgáltató alanyi adómentes számlát állít ki.

A Weboldalon található árak kialakításánál Szolgáltató igyekezett megfelelő körültekintéssel eljárni, azonban előfordulhat, hogy rendszerhiba miatt az oldalon hibás árak jelennek meg. A hibás áron történő megrendelések esetén Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Felhasználó vételi ajánlatát ne fogadja el, ugyanakkor ezen esetekben Szolgáltató köteles Felhasználót tájékoztatni a hibás ár tényéről, valamint köteles a hibás árat haladéktalanul javítani. A hibás árakkal kapcsolatban Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Köteles a Szolgáltató a megrendelést a hibás áron teljesíteni, ha a hibás ár alkalmas volt a Felhasználó megtévesztésére, azaz a hibás ár vevőszerző kommunikációkon (bannerek, hirdetések, Szolgáltató által írt cikkek, bejegyzések, nyilatkozatok) szerepelt.

MEGRENDELÉSEK MENETE

Felhasználók a weboldalon a „Megrendelem” gombra kattintva kiválasztják a megrendelni kívánt kiadványt, terméket, szolgáltatást, majd megadják a megrendelés teljesítéséhez szükséges információkat (a személyes adatok kezelésével kapcsolatban lásd: Adatkezelési nyilatkozat). Az adatok megadását követően ellenőrzik, a megrendelés tartalmát (milyen termékeket vagy szolgáltatást, milyen mennyiségben, milyen áron rendelnek meg), kiválasztják a szállítási és a fizetési módot, majd – az ÁSZF megismerését követően – a jelölő négyzetbe egérkattintással elhelyezhető pipával – megismerését követően – elfogadják az Általános Szerződési Feltételeket. Ezt követően a „Befejezés” gombra kattintva véglegesítik megrendelésüket. Ezzel a rendszerünk rögzíti a Felhasználó megrendelését, erről egy automatikus e-mail üzenetet is küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. FONTOS! Ez az automatikus e-mail üzenet fizikati megrendelések esetén még nem jelenti a Felhasználó ajánlatának elfogadását.

Szolgáltató adminisztrátora a fizikai termékekre érkezett megrendeléseket ellenőrzi, és amennyiben a megrendelés teljesíthető, erről e-mail-ben tájékoztatja a Felhasználót. Ez a tájékoztatás a vételi ajánlat elfogadását jelenti, mellyel a szerződés létrejött. Virtuális, letölthető termékekre, valamint a Webshop Magazinra beérkező előfizetések esetében a szerződés Felhasználó fizetésének teljesítésével jön létre.

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Szolgáltató a weboldalon elérhető fizikai termékekre érkező megrendeléseket a Magyar Posta MPL üzletágának közreműködésével teljesíti. A szállításért Szolgáltató szállítási díjat nem számít fel, az előfizetési díj a szállítás és csomagolás díját már tartalmazza.

FIZETÉSI MÓDOK

Felhasználók megrendeléseiket banki átutalással előre, vagy bankkártyás fizetéssel teljesíthetik. Az átutalásnak, vagy a bankkártyás fizetésnek külön felszámított díja nincs, az a Felhasználók számára díjmentes.

Bankkártyás fizetési mód választása esetén – azzal kapcsolatban – a weboldal üzemeltetői semmilyen adatot nem kezelnek és nem rögzítenek, a bankkártyatulajdonosok fizetéskor megadott adatait a Barion Payment Zrt., mint adatkezelő rögzíti és tárolja.

A Barion Payment Zrt adatai:

 • Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
 • Adószám: 25353192-2-43
 • Közösségi adószám: HU25353192
 • Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013
 • Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73794/2014

A Barion Payment Zrt Adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon található: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/

SZÁMLÁZÁS

Szolgáltató a pénzügyileg kiegyenlített megrendelésekről elektronikus számlát (úgynevezett e-azámlát) állít ki, melyet a Felhasználó rendeléskor megadott e-mail címére küld. A számla a hatályos jogszabályoknak minden tekintetben megfelel, a számlán szereplő árak AAM adózás alá tartoznak, fizetendő végfelhasználói árak, melyeknek Áfa tartalma nincs.

SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

Szolgáltató a szerződéstől a megrendelés beérkezésétől számított 8 munkanapon belül elállhat, amennyiben Felhasználó a megrendelés ellenértékét nem fizeti meg, vagy csak részteljesítést valósít meg, és az elmaradt díjrészletet a Szolgáltató felszólítására sem fizeti meg.

Felhasználó a szerződéstől bármikor elállhat, amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését nem, vagy nem határidőre teljesíti. Ez esetben a kifizetett előfizetési díjat Szolgáltató maradéktalanul köteles megtéríteni Felhasználó részére.

Fentieken túlmenően Felhasználók, amennyiben a Polgári Törvénykönyv értelmében Fogyasztónak minősülnek élhetnek a 14 napos elállás jogával.

ELÁLLÁSI JOG

Mindazon Felhasználók, melyek a Polgári Törvénykönyv értelmezése szerint Fogyasztónak minősülnek élhetnek a 14 napos elállás jogával, melynek keretében felhasználót a 45/2014. kormányrendelet értelmében 14 napos elállási jog illeti meg. Ennek értelmében Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni a megrendelés kézhezvételétől számított 14 napon belül. Megrendelő a szerződéstől már a megrendelés kézhezvételét megelőzően is elállhat.

Elállási szándékát a Felhasználó a jelen ÁSZF végén található Elállási minta kitöltésével és elküldésével is jelezheti Szolgáltató felé, de ez irányú szándékát e-mail-ben is jelezheti.

Elállás esetén Felhasználónak visszajár a termék ellenértéke, valamint a megrendeléskor felszámított szállítási költség. Amennyiben Felhasználó megrendelésekor extra, magasabb díjtételű szállítási módot választott, abban az esetben Szolgáltató csak az alap szállítási díjtétel visszatérítésére kötelezhető. Az elállási joggal érintett termékek ellenértékét Szolgáltató köteles az elállási jog jelzésétől számított 14 napon belül visszafizetni ugyanolyan módon, ahogy Felhasználó a megrendelésével keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette (alapértelmezettként: banki átutalással).

Elállási esetén a termék visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli.

ADATKEZELÉS

Szolgáltató adatkezelését a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk megtalálhatók a weboldal Adatkezelési nyilatkozatában, ami ide kattintva megnyitható: Adatkezelési nyilatkozat

TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Az internetes vásárlásokat, azaz az interneten keresztül leadott megrendeléseket – mint távollévők között kötött szerződések – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet szabályozza.

A vásárlók, felhasználók személyes adatainak kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény szabályozza.

Amennyiben bármilyen kérdésed, észrevételed felmerülne a fentiekkel, oldalunkkal, működésünkkel kapcsolatban, szívesen vennénk ha megosztanád velünk a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeink egyikén.

Ha működésünkkel kapcsolatban a felénk jelzett panaszodat úgy érzed, hogy nem rendeztük számodra megnyugtatóan, úgy jogorvoslati kérelmeddel az alábbi helyeket keresheted meg:

 • Budapest XVII. kerületének járási hivatala:
  1173 Budapest, Pesti út 163.
  Telefonszám: +36 1 253 3353
  Fax: +36 1 237 4863
  E-mail: titkarsas@17.kh.bfkh.gov.hu
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)
 • Lakóhelyed szerint illetékes Békéltető Testületek
 • Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
 • Lakóhely szerint illetékes Békéltető Testületek (elérhetőségük megtalálható: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579
 • Online Vitarendezési Platform

ONLINE VITARENDEZÉSI PLATFORM

Jelen szerződés során bármely félnek lehetősége van véleményeltérésével, panaszával az Online Vitarendezési Platformhoz fordulni.

Ez a platform az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU számú, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelete alapján jött létre annak érdekében, hogy az online kereskedelemben résztvevő felek az esetlegesen felmerülő jogvitáikat gyorsan és hatékonyan rendezhessék függetlenül attól, hogy az ügy rendezésében például a távolság meggátolná őket. Az ezen a felületen keresztül indított ügyekben Magyarországon élő vagy működő résztvevő esetében a vitarendező testület a Békéltető Testület. Az Online Vitarendezési Platform az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A honlapot az Európai Bizottság működteti, az oldalon egy regisztrációt követően kezdeményezhetnek ügyrendezést azok a vásárlók, akik úgy ítélik meg, hogy problémájukat a kereskedő nem rendezte megfelelően. Az Online Vitarendezési Platformhoz a kereskedő is fordulhat, amennyiben jogvitába keveredik a vásárlóval, és vitás ügyüket nem tudják rendezni.

Az Online Vitarendezési Platform működéséről részletesen is olvashatsz a következő weboldalon:

http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/296-Online-vitarendezes-ingyen-gyorsan-egyszeruen-gyakori-kerdesek-es-valaszok

 

 

Jelen ÁSZF a böngésző nyomtatás funkciójával kinyomtatható, elmenthető.

Kelt, 2018.02.28.

 

Melléklet:

Elállási nyilatkozat minta

Felhasználó elállás esetén a következő letölthető dokumentum kitöltésével is jelezheti elállási szándékát:

Elállási nyilatkozat minta