Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 • Adatkezelő neve: Horváth Ferenc EV
 • Adatkezelő székhelye: 1173 Budapest, Ferihegyi út 101.
 • Adatkezelő e-mail címe: info@webshopmagazin.hu
 • Weboldal: www.webshopmagazin.hu

A weboldal üzemeltetője, mint Adatkezelő a 2011. évi CXII. törvény (Infotv) valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezései alapján jelen weboldal (www.webshopmagazin.hu) vonatkozásában az alábbi adatkezeléseket végzi:

 

Előfizetéssel, megrendeléssel és számlázással összefüggő adatok kezelése

 • Az adatkezelés célja: a látogatók által, a weboldalon található termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseinek teljesítése, valamint az ezekkel kapcsolatos törvényi kötelezettségek teljesítése (számlázás).
 • Az adatkezelés jogalapja: a megrendelő önkéntes hozzájárulása, valamint a megadott adatok alapán elkészített számlák tárolására vonatkozó jogszabály (Számviteli törvény)
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, telefonszám
 • Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a számviteli bizonylatok esetében a törvény által meghatározott minimum 8 év.
 • Az adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozók, adattárolók:
 • Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft.
 • (székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12.,telephelye: 1119 Budapest, Mohai köz 4. IV. em. 4., telefon: +36 1 700 4140, web: http://tarhelypark.hu, e-mail: info@tarhelypark.hu)
 • Számlázóprogramot biztosító alvállalkozó: A Billingo Online Számlázó üzemeltetője az Octonull Kft.

 

Regisztrációval összefüggő adatok kezelése

 • Az adatkezelés célja: a látogatókat, megrendelőket segítő szolgáltatások nyújtása, a kényelmesebb honlap használat érdekében, különösképpen az előfizetők zárt oldalhoz való hozzáférése
 • Az adatkezelés jogalapja: a látogatók, megrendelők önkéntes hozzájárulása
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: a regisztráló hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozó, adattároló:
 • Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft.  (székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 12.,telephelye: 1119 Budapest, Mohai köz 4. IV. em. 4., telefon: +36 1 700 4140, web: http://tarhelypark.hu, e-mail: info@tarhelypark.hu)

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatok kezelése

 • Az adatkezelés célja: feliratkozók gyűjtése, a regisztrálóknak információk, marketing ajánlatok küldése e-mail-en
 • Az adatkezelés jogalapja: a feliratkozók önkéntes hozzájárulása.
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: a feliratkozók hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozó, adattároló: MailchimpMailChimp
  Attn. Privacy Officer
  privacy@mailchimp.com
  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
  Atlanta, GA 30308 USA

 

Cikkértesítő küldésével összefüggő adatok kezelése

 • Az adatkezelés célja: az előfizetők tájékoztatása új, elérhető cikk feltöltéséről, hozzáférhetőségéről e-mail-en
 • Az adatkezelés jogalapja: az előfizetők önkéntes hozzájárulása.
 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
 • Az adatkezelés időtartama: a feliratkozók hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozó, adattároló: MailchimpMailChimp
  Attn. Privacy Officer
  privacy@mailchimp.com
  675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
  Atlanta, GA 30308 USA

 

A bankkártyával történő fizetéssel összefüggő adatok kezelése

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatban a weboldal nem kezel személyes adatot. Bankkártyás fizetés választása esetén a weboldal automatikusan átirányítja Felhasználót a Barion bankkártyaelfogadó oldalára, ahol Felhasználó – az online fizetéshez szükséges adatok megadását követően – biztonságosan kifizetheti megrendelésének ellenértékét. A megadott adatokat a Barion Payment Zrt kezeli, azokhoz a weboldal nem férhet hozzá.

A Barion Payment Zrt adatai:

 • Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
 • Adószám: 25353192-2-43
 • Közösségi adószám: HU25353192
 • Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013
 • Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 2535

Bankkártyás fizetéssel kapcsolatot adatkezelési kérdésekkel Felhasználók a Barion Payment Zrt alábbi elérhetőségéhez fordulhatnak:

dr. Noszlopi Botond
adatvédelmi felelős
Barion Payment Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5
E-mail: adatvedelem@barion.com

 

Weboldal használatával összefüggő adatok kezelése (Cookie-k)

A “sütik” (un. Cookie) a rendszer által a látogatók számítógépére küldött, ott elmentett adatcsomag, melyet a látogató böngészője elment. Ez a kód a látogatók személyes beazonosítására nem alkalmas, kizárólag a számítógépének felismerését szolgálja, hogy a látogató által kezdeményezet müveletek a weboldalunkon végrehajtódjanak, illetve hogy a látogató – személyének beazonosítása nélkül történő – weboldalon tett viselkedését monitorozza. Ez segít a weboldal üzemeltetőjének az oldal fejlesztésében. A “sütik” nem tárolnak semmilyen személyes adatot, még nevet, vagy e-mail címet sem.

 • Az adatkezelés célja: a megrendeléshez, előfizetéshez szükséges funkciók működésének segítése, illetve a látogatók beazonosítás nélküli viselkedésének monitorozása a weboldal funkcióinak, tartalmának fejlesztése érdekében
 • Az adatkezelés jogalapja: a láőtogatók egyértelmű ráutaló magatartása.
 • Kezelt adatok köre: az adatkezelés anonim módon történik, az alapján magánszemélyek nem beazonosíthatók
 • Az adatkezelés időtartama: a Cookie-kat a látogatók számítógépe tárolja, azt a látogatók bármikor törölni tudják a böngésző Beállítások menüpontjában.
 • Az adatkezelés során közreműködő adatfeldolgozó, adattároló: Google, Facebook

 

Az Adatkezelő adatkezelését szabályozó jogszabályok, adatkezelésének törvényi háttere

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről

 

Adatbiztonság

Adatkezelő kijelenti, hogy minden tőle telhetőt megtesz a személyes adatok biztonságos kezeléséért, tárolásáért, valamint az Adatkezelők felé ugyanilyen elvárást tanúsít. Kijelenti továbbá, hogy a fentiekben megadott Adatkezelőkön túlmenően személyes adatot harmadik félnek nem ad ki – kivétel ez alól a törvényben meghatározott, hivatalos hatóság által benyújtott igények.

Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy amennyiben a Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan adatvédelmi incidens a tudomására jut, arról haladéktalanul értesíti a Felhasználókat valamint az illetékes hatóságot.

 

Felhasználóknak, mint a személyes adatok tulajdonosának joga van

 • az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás megismeréséhez,
 • a megadott személyes adatainak módosításához,
 • a megadott személyes adatainak törléséhez,
 • a megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tiltakozáshoz,
 • a megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos panasz benyújtásához.

Az adatkezelő a felhasználók fenti jogait biztosítja, ezekre irányuló kéréseit – a hatályos jogszabályok előírásai alapján – haladéktalanul teljesíti, kivéte, ha annak lehetőségét a hatályos jogszabályok nem engedik. Felhasználók személyes adataikkal kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat, kéréseiket az alábbi e-mail címre küldött levelükkel jelezhetik az Adatkezelőnek: info@webshopmagazin.hu

 

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszok ügyintézése

Amennyiben felhasználók adataik kezelésével kapcsolatosan nem kapnak kielégítő tájékoztatást kérdéseikre, panaszaikra, úgy ügyükben panasszal élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • Postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu

 

Jelen Adatkezelési nyilatkozat a webböngésző “Nyomtatás” funkciójával bármikor kinyomtatható vagy elmenthető.